Tilrettelagt tilbud

Sola Turnspretten

Sola Turnspretten er et tilbud til barn og unge som syns det er vanskelig å være med i organisert idrett og har lyst til å være en del av en gruppe. Tilbudet er for barn og unge mellom 0-18år og du må ha med deg en ledsager.
Tilbudet er beregnet for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, både fysisk og kognitivt og med nedsatt funksjonsevne eller ulike behov for tilrettelegging.

Ikke bare fysisk, men også psykisk utviklingshemming, i tillegg til for eksempel ADHD, Asperger eller andre varianter av ASD (autisme), epilepsi, Downs, og lignende.

Treningen er en søndag i måneden og foregår i Fjogstadhus-Turnarena med fantastiske fasiliteter.
Treningen varer i to timer, og du kommer og går når det passer. Treningen er ikke  organisert, men hallen er åpen for aktivitet med kvalifiserte trenere tilstede som kan veilede ved behov.

Høsten 2020 blir treningene på følgende datoer:
23.august, 13.september, 25.oktober, 15.november, 6.desember

Alle som melder seg på blir medlemmer i Sola Turn og betaler medlemskontingent (300kr) og treningsavgift (350kr).

Dette er ikke beregnet på barn uten nedsatt funksjonsevne eller en aktivitet for hele familien.
Vi ønsker at de barn og unge som ofte trenger mer tilrettelegging for å oppleve glede og mestring, får plass og rom til dette i vår flotte hall.

Spørsmål og påmelding kan rettes til sportslig ansvarlig bredde, Tonje Våge Alvestad: bredde@solaturn.no