Trenerinformasjon

Hei trener 🙂

Som trener skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for gymnasten
 • Å gi positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At gymnasten skal kunne drive idrett i andre avdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 •  Bry deg litt ekstra og involver deg i gymnastene dine
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Ethvert parti skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Innholdet i treningen skal være preget av:

 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at gymnasten flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon. Vi ønsker at det brukes Spond som kommunikasjonsmiddel på våre partier. Her er brukerveiledning på Spond.

Norges Idrettsforbund: Dette må du vite som ny barneidrettstrener

Etisk veileder for idretten

Prosess for håndtering av uro og mobbing

Trenere i Sola Turn betaler til enhver tid gjeldende medlemskontingent.
Trenere i Sola Turn er forsikret. Du kan lese mer om forsikringen her.
På reise må trenere ha egen reiseforsikring.

Har du ønske om å delta på kurs? Ta kontakt med dagligleder@solaturn.no
Kursbevis legges på trenerens profil i MinIdrett – logg på der så får du opp en Idretts CV.

NGTF sine kommentarerer til Barneidrettsbestemmelser

Hvordan håndtere og reagere på mobbing