Trenerinformasjon

Sammen om vennskap, utvikling og idrettsglede

Som trener skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for gymnasten
 • Å gi positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Ethvert parti skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter


Norges Idrettsforbund: Dette må du vite som ny barneidrettstrener

Sola Turn: Prosess for håndtering av uro og mobbing

NGTF: Kommentarerer til Barneidrettsbestemmelser

 • Trenere i Sola Turn betaler til enhver tid gjeldende medlemskontingent.
 • Trenere i Sola Turn er forsikret. Du kan lese mer om forsikringen her. På reise må trenere ha egen reiseforsikring.