TRENINGSTIDER HØST 2020

DAGTID UKEDAGER

Små endringer i tidspunkt kan forekomme.

Parti Dag Tid Sted
IDRETTSBARNEHAGE, ÅPEN Fredag 09:00-12:00 Turnarena
AKTIV MAMMA Tirsdag og Torsdag 11:00-12:00 Turnarena
ETER SKOLE TURN Mandag 12:15-16:00 Turnarena
ETTER SKOLE TURN Tirsdag 13:15 -16:00 Turnarena
ETTER SKOLE TURN Onsdag 13:15 -16:00 Turnarena
ETTER SKOLE TURN Torsdag 13:15-16:00 Turnarena
ETTER SKOLE TURN Fredag 13:15-16:00 Turnarena

ETTERMIDDAG / KVELD / HELG

Gymlek – Partier for barn under skolealder

Parti Dag Tid Sted
GYMLEK 1 år (f2019) mandag 16:00-16:40 Turnhall
GYMLEK 1 år (f2019) tirsdag 16:00-16:40 Turnhall
GYMLEK 1 år (f2019) onsdag 16:00-16:40 Turnhall
GYMLEK 2 år (f2018) tirsdag 16:45-17:25 Turnhall
GYMLEK 2 år (f2018) onsdag 16:45-17:25 Turnhall
GYMLEK 2 år (f2018) torsdag 16:00-16:40 Turnhall
GYMLEK 2 år (f2018) torsdag 16:45-17:25 Turnhall
GYMLEK 3 år (f2017) mandag 16:45-17:25 Turnhall
GYMLEK 3 år (f2017) mandag 17:30-18:10 Turnhall
GYMLEK 3 år (f2017) tirsdag 17:30-18:10 Turnhall
GYMLEK 3 år (f2017) tirsdag 18:15-19:00 Turnhall
GYMLEK 3 år (f2017) onsdag 17:30-18:10 Turnhall
GYMLEK 3 år (f2017) onsdag 18:15-19:00 Turnhall
GYMLEK 3 år (f2017) torsdag 17:30-18:10 Turnhall
GYMLEK 4 år (f2016) mandag 18:15-19:00 Turnhall
GYMLEK 4 år (f2016) tirsdag 16:45-17:30 Turnhall
GYMLEK 4 år (f2016) onsdag 16:45-17:25 Turnhall
GYMLEK 4 år (f2016) torsdag 16:30-17:10 Turnhall
GYMLEK 4 år (f2016) torsdag 17:15-18:00 Turnhall
GYMLEK 5 år (f2015) tirsdag 17:40-18:25 Turnhall
GYMLEK 5 år (f2015) onsdag 17:40-18:25 Turnhall
GYMLEK 5 år (f2015) torsdag 18:05-18:50 Turnhall

Partier for barn i barneskolealder

Parti Dag Tid Sted
TURN/DANS 1.-2.klasse tirsdag 16:30-17:30 Turnarena
TURN/DANS 3.-4.klasse tirsdag 17:30-18:30 Turnarena
RG mini-rekrutt 1.klasse mandag 16:00-17:00 Turnarena
RG mini-rekrutt 2.klasse tirsdag 16:00-17:00 Turnarena
RG mini-rekrutt 3.klasse onsdag 16:00-17:00 Turnarena
RG mini-rekrutt 4.klasse torsdag 16:00-17:00 Turnarena
RG FOR ALLE 5.-7.klasse onsdag 19:00-20:30 Turnarena
SHOWDANS 5.-7.klasse mandag 17:00-18:30 Turnarena
SHOWDANS ungdom/voksen onsdag 17:30-19:00 Turnarena
SALTO 1.klasse mandag 17:45-18:45 Turnarena
SALTO 1.klasse onsdag 17:15-18:15 Turnarena
SALTO 2.klasse mandag 17:45-18:45 Turnarena
SALTO 2.klasse onsdag 16:30-17:30 Turnarena
SALTO 3.klasse mandag 18:30-19:30 Turnarena
SALTO 3.klasse tirsdag 16:45-17:45 Turnarena
SALTO 4.klasse tirsdag 17:30-18:30 Turnarena
SALTO 4.klasse onsdag 17:45-19:00 Turnarena
SALTO 5.klasse onsdag 18:30-19:45 Turnarena
SALTO 5.klasse torsdag 17:45-19:00 Turnarena
SALTO 6.klasse torsdag 18:45-20:15 Turnarena
SALTO 7.klasse onsdag 19:15-20:45 Turnarena
SALTO tilleggstrening 3.-5.klasse fredag 16:00-17:15 Turnarena
SALTO tilleggstrening 6.klasse oppover fredag 17:15-18:45 Turnarena
PARKOUR 5.-7.klasse onsdag 18:45-20:00 Turnhall
PARKOUR tilleggstrening fredag 17:15-18:45 Turnarena

Partier for ungdom

Parti Dag Tid Sted
PARKOUR ungdom 8.klasse oppover tirsdag 18:30-21:00 Turnarena
PARKOUR tilleggstrening fredag 17:15-18:45 Turnarena
SALTO 8.klasse oppover mandag 20:00-21:30 Turnarena
SALTO tilleggstrening 6.klasse oppover fredag 17:15-18:45 Turnarena

Konkurransepartier

Rytmisk Gymnastikk

RG senior mandag 19:30-21:30
RG senior onsdag 17:00-19:00
RG senior torsdag 17:00-19:00
RG junior 1 tirsdag 19:30-21:30
RG junior 1 onsdag 19:30-20:30
RG junior 1 torsdag 20:00-21:30
RG junior 1 fredag 18:00-20:00
RG junior 2 tirsdag 17:30-19:30
RG junior 2 onsdag 18:30-20:30
RG junior 2 torsdag 20:00-21:30
RG junior 2 fredag 16:00-18:00
RG rekrutt mandag 17:00-19:00
RG rekrutt onsdag 18:30-20:30
RG rekrutt torsdag 18:30-20:30

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk jenter f2011 mandag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk jenter f2011 onsdag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk jenter f2010 mandag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk jenter f2010 tirsdag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk jenter f2010 torsdag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk gutter f2011 tirsdag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk gutter f2011 torsdag 16:15-18:15
Troppsgymnastikk gutter f2010 mandag 17:30-19:30
Troppsgymnastikk gutter f2010 tirsdag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk gutter f2010 torsdag 16:15-18:15
Troppsgymnastikk gutter f2008-2010 mandag 17:30-19:30
Troppsgymnastikk gutter f2008-2010 tirsdag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk gutter f2008-2010 torsdag 16:15-18:15
Troppsgymnastikk jenter 2008-2009 mandag 18:00-20:00
Troppsgymnastikk jenter 2008-2009 tirsdag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk jenter 2008-2009 onsdag 15:30-17:30
Troppsgymnastikk jenter 2006-2007 mandag 15:30-18:00
Troppsgymnastikk jenter 2006-2007 tirsdag 17:00-20:00
Troppsgymnastikk jenter 2006-2007 onsdag 19:00-21:30
Troppsgymnastikk jenter 2006-2007 torsdag 15:30-18:00
Troppsgymnastikk jenter 2006-2007 fredag 06:30-08:00
Troppsgymnastikk jenter 2005 og eldre mandag 18:00-20:45
Troppsgymnastikk jenter 2005 og eldre tirsdag 17:00-20:00
Troppsgymnastikk jenter 2005 og eldre onsdag 18:15-21:00
Troppsgymnastikk jenter 2005 og eldre torsdag 18:00-21:30
Troppsgymnastikk jenter 2005 og eldre fredag 06:30-08:00
Troppsgymnastikk gutter 2007 og eldre mandag 18:45-21:30
Troppsgymnastikk gutter 2007 og eldre tirsdag 17:00-20:00
Troppsgymnastikk gutter 2007 og eldre onsdag 19:00-21:30
Troppsgymnastikk gutter 2007 og eldre torsdag 15:30-18:15
Troppsgymnastikk gutter 2007 og eldre fredag 06:30-08:00

Partier for voksen

Parti Dag Tid Sted
GYM X – lett og svett mandag 19:15-20:15 Turnhall
GYM X – step/styrke tirsdag 19.30-20.30 Turnarena
GYM X – zumba torsdag 19:30-20:15 Turnarena
GYM X – MRL torsdag 20:20-20:50 Turnarena
GYM X – yoga søndag 19:30-20:30 Turnarena
DAMER STEVNEPARTI mandag 18:15-19:15 Turnarena
KVINNELIGE VETERANER mandag 17:15-18:15 Turnarena
SENIORTRENING mandag 16:30-17:15 Turnhallen