TRENINGSTIDER VÅR 2021

DAGTID UKEDAGER

Små endringer i tidspunkt kan forekomme.

Parti

Idrettsbarnehage, Åpen

Aktiv mamma

Aktiv mamma

Etter skole turn

Etter skole turn

Etter skole turn

Etter skole turn

Etter skole turn

Dag

Fre

Tir

Tor

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Tid

09:00-12:00

11:00-12:00

11:00-12:00

12:15-16:00

13:15-16:00

13:15-16:00

13:15-16:00

13:15-16:00

Sted

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

ETTERMIDDAG / KVELD / HELG

Gymlek – Partier for barn under skolealder

Parti

1 år (f2019)

2 år (f2018)

2 år (f2018)

2 år (f2018)

2 år (f2018)

3 år (f2017)

3 år (f2017)

3 år (f2017)

3 år (f2017)

3 år (f2017)

3 år (f2017)

3 år (f2017)

4 år (f2016)

4 år (f2016)

4 år (f2016)

4 år (f2016)

4 år (f2016)

5 år (f2015)

5 år (f2015)

5 år (f2015)

Dag

Man

Tir

Ons

Tor

Tor

Man

Man

Tir

Tir

Ons

Ons

Tor

Man

Tir

Ons

Tor

Tor

Tir

Ons

Tor

Tid

16:00-16:40

16:45-17:25

16:45-17:25

16:00-16:40

16:45-17:25

16:45-17:25

17:30-18:10

17:30-18:10

18:15-18:55

16:00-16:45

17:30-18:10

17:30-18:10

18:15-19:00

16:45-17:30

16:45-17:25

16:30-17:10

17:15-18:00

17:40-18:25

17:40-18:25

18:05-18:50

Sted

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Turnhall

Partier for barn i barneskolealder

Parti

TURN/DANS 1.klasse

TURN/DANS 2.klasse

TURN/DANS 3-4.klasse

RG mini-rekrutt 1.klasse

RG mini-rekrutt 2.klasse

RG mini-rekrutt 3.klasse

RG mini-rekrutt 4.klasse

RG FOR ALLE 5-7.klasse

TURN/DANS 5-7.klasse

SHOWDANS ungdom/voksen

SALTO 1.klasse

SALTO 1.klasse

SALTO 2.klasse

SALTO 2.klasse

SALTO 3.klasse

SALTO 3.klasse

SALTO 4.klasse

SALTO 4.klasse

SALTO 5.klasse

SALTO 5.klasse

SALTO 6.klasse

SALTO 7.klasse

SALTO tilleggstrening 3-5.klasse

SALTO tilleggstrening 6.klasse+

PARKOUR 5-7.klasse

PARKOUR tilleggstrening

Dag

Tir

Tir

Tir

Man

Tirs

Ons

Tor

Ons

Man

Ons

Man

Ons

Man

Ons

Man

Tir

Tir

Ons

Ons

Tor

Tor

Ons

Fre

Fre

Ons

Fre

Tid

16:30-17:30

17:30-18:30

18:30-19:30

16:00-17:00

16:00-17:00

16:00-17:00

16:00-17:00

19:00-20:30

17:00-18:30

17:30-19:00

17:45-18:45

17:15-18:15

17:45-18:45

16:30-17:30

18:30-19:30

16:45-17:45

17:30-18:30

17:45-19:00

18:30-19:45

17:45-19:00

18:45-20:15

19:15-20-45

16:00-17:15

17:15-18:45

18:30-20:00

17:15-18:45

Sted

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Partier for voksne

Parti

Minitrampoline

Lett svett

Step/styrke

Intervall

Zumba

Full bodyworkout

Intervall

Yoga

Turn for voksne

Dag

Søn

Man

Tir

Ons partall

Tor

Tor

Fre oddetall

Søn

Tir

Tid

18:15-19:15

19:15-20:15

19:30-20-30

07:30-08:30

18:15-18:45

18:50-19:50

07:30-08:30

19:30-20:30

20:00-21-30

Sted

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Turnarena

Konkurransepartier

Rytmisk Gymnastikk

Parti

RG senior

RG senior

RG senior

RG junior 1

RG junior 1

RG junior 1

RG junior 1

RG junior 2

RG junior 2

RG junior 2

RG junior 2

RG rekrutt

RG rekrutt

RG rekrutt

Dag

Man

Ons

Tor

Tir

Ons

Tor

Fre

Tirs

Ons

Tor

Fre

Man

Ons

Tor

Tid

19:30-21-30

17:00-19:00

17:00-19:00

19:30-21-30

19:30-20:30

20:00-21:30

18:00-20:00

17:30-19:30

18:30-20:30

20:00-21:30

16:00-18:00

17:00-19:00

18:30-20:30

18:30-20:30

Troppsgymnastikk

Jenter 2011

Jenter 2011

Jenter 2010

Jenter 2010

Jenter 2010

Gutter 2011

Gutter 2011

Gutter 2010

Gutter 2010

Gutter 2010

Gutter 2008-2010

Gutter 2008-2010

Gutter 2008-2010

Jenter 2008-2009

Jenter 2008-2009

Jenter 2008-2009

Jenter 2006-2007

Jenter 2006-2007

Jenter 2006-2007

Jenter 2006-2007

Jenter 2006-2007

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Jenter 2005 og eldre

Man

Ons

Man

Tirs

Tor

Tir

Tor

Man

Tirs

Tor

Man

Tirs

Tor

Man

Tir

Ons

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Man

Tirs

Ons

Tor

Fre

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-17:30

16:15-18:15

17:30-19:30

15:30-17:30

16:15-18:15

17:30-19:30

15:30-17:30

16:15-18:15

18:00-20:00

15:30-17:30

15:30-17:30

15:30-18:00

17:00-20:00

19:00-21:30

15:30-18:00

06:30-08:00

18:00-20:45

17:00-20:00

18:15-21:00

18:00-21:30

06:30-08:00

18:45-21:30

17:00-20:00

19:00-21:30

15:30-18:15

06:30-08:00