Treningstider


Oppstart av treninger høsten 2021 er i uke 35DAGTID UKEDAGER

Små endringer i tidspunkt kan forekomme.

Parti

Idrettsbarnehage

Aktiv mamma

Etter skole turn

Etter skole turn

Etter skole turn

Etter skole turn

Etter skole turn

Dag

Fredag

Mandag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Tid

09:00-12:00

10:30-11:30

12:15-16:00

13:15-16:00

13:15-16:00

13:15-16:00

13:15-16:00

Sted

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

ETTERMIDDAG / KVELD / HELG

Gymlek – Partier for barn under skolealder

Parti

Gymlek født 2020

Gymlek født 2019

Gymlek født 2019

Gymlek født 2019

Gymlek født 2018

Gymlek født 2018

Gymlek født 2018

Gymlek født 2018

Gymlek født 2017

Gymlek født 2017

Gymlek født 2017

Gymlek født 2017

Gymlek født 2016

Gymlek født 2016

Gymlek født 2016

Gymlek født 2016

Dag

Onsdag

Mandag

Tirsdag

Fredag

Tirsdag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Torsdag

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Torsdag

Tid

16:00-16:40

16:00-16:40

16:30-17:10

16:30-17:10

16:30-17:15

17:15-18:00

16:45-17:30

16:30-17:15

17:20-18:05

17:20-18:05

16:30-17:15

17:20-18:05

18:15-19:00

18:15-19:00

17:20-18:05

18:15-19:00

Sted

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole


Turnpartier i merket med rødt tekst er det p.t. ikke trener til. Har du lyst til å bli med som trener? Trenere får garantert plass til sine barn i Sola Turn.

Partier for barn i barneskolealder

Parti

TURN/DANS 1.klasse

TURN/DANS 2.klasse

TURN/DANS 3-4.klasse

RG mini-rekrutt 1.klasse

RG mini-rekrutt 2.klasse

RG mini-rekrutt 3.klasse

RG mini-rekrutt 4.klasse

RG FOR ALLE 5-7.klasse

SALTO 1.klasse

SALTO 1.klasse

SALTO 2.klasse

SALTO 2.klasse

SALTO 3.klasse

SALTO 3.klasse

SALTO 3.klasse

SALTO 4.klasse

SALTO 4.klasse

SALTO 5.klasse

SALTO 5.klasse

SALTO 6.klasse

SALTO 6.klasse

SALTO 7.klasse

SALTO 8.klasse og oppover

PARKOUR kids 5.-7.klasse

PARKOUR ungdom 8.klasse og oppover

PARKOUR tilleggstrening 5.klasse og oppover (ekstra trening for de som allerede går på Parkour Kids eller Parkour Ungdom)

Dag

Onsdag

Tirsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Mandag

Torsdag

Mandag

Torsdag

Fredag

Mandag

Onsdag

Tirsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Tirsdag

Onsdag

Onsdag

Fredag

Tid

17:30-18:30

18:15-19:15

18:15-19:15

17:00-18:00

16:00-17:00

18:30-19:30

17:00-18:30

19:00-20:30

16:30-17:30

17:15-18:15

17:45-18:45

16:30-17:30

18:30-19:30

18:15-19:15

16:00-17:00

16:45-18:00

17:30-18:45

17:45-19:00

16:30-17:45

18:15-19:45

19:15-20:45

19:00-20:30

19:00-20:30

16:45-18:15

17:15-18:45

17:00-18:30

Sted

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Kjerrberget Ungdomsskole

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Skadberg Skole

Skadberg Skole

Fjogstad-Hus Turnarena

Partier for voksne

Parti

Lett svett

Zumba + styrke

Tabata

Step + styrke

Minitrampoline

Vinyasa yoga

Yoga 60+

Trening i lunchen

Turn for voksne – nybegynnere

Turn for voksne – viderekomne

Dag

Mandag

Torsdag

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Torsdag

Onsdag

Tirsdag

Onsdag

Tirsdag

Tid

19:15-20:15

19:15-20:15

18:00-19:00

19:30-20:30

18:30-19:30

19:45-20:45

12:00-13:00

11:30-12:15

20:00-22:00

20:00-22:00

Sted

Kjerrberget Ungdomsskole

Kjerrberget Ungdomsskole

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus Turnarena

Konkurransepartier

Rytmisk Gymnastikk

Parti

RG senior

RG senior

RG senior (fokustrening og individuell)

RG junior 1

RG junior 1

RG junior 1

RG junior 1 (fokustrening og individuell)

RG junior 2

RG junior 2

RG junior 2

RG junior 2 (fokustrening og individuell)

RG rekrutt 1

RG rekrutt 1

RG rekrutt 1

RG rekrutt 2

RG rekrutt 2

RG rekrutt 2

RG 3.-4.klasse – individuell

Dag

Tirsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Onsdag

Fredag

Søndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Torsdag

Fredag

Tirsdag

Torsdag

Fredag

Tirsdag

Tid

18:30-20:30

15:00-17:00

17:00-20:00

15:00-17:00

18:30-20:30

15:00-17:00

17:00-20:00

15:00-17:00

18:30-20:30

15:00-17:00

17:00-20:00

17:00-19:00

17:00-19:00

15:00-17:00

15:30-17:30

15:00-17:00

15:00-17:00

17:30-18:30

Troppsgymnastikk

Aspirant 2012

Aspirant 2012

Aspirant 2011

Aspirant 2011

Aspirant 2011

Rekrutt 2010 (gutter)

Rekrutt 2010 (jenter)

Rekrutt 2010

Rekrutt 2010

Rekrutt 2008-2009

Rekrutt 2008-2009 (gutter)

Rekrutt 2008-2009 (jenter)

Rekrutt 2008-2009

Rekrutt 2008-2009 (morgentrening)

Rekrutt 2008-2009 (fokustrening)

Junior 1

Junior 1 (jenter)

Junior 1 (gutter)

Junior 1

Junior 1

Junior 1 (morgentrening)

Junior 1 (fokustrening)

Junior 2

Junior 2 (jenter)

Junior 2 (gutter)

Junior 2

Junior 2

Junior 2 (morgentrening)

Junior 2 (fokustrening)

Mandag

Onsdag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Mandag

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

15:45-17:45

15:30-17:30

16:00-18:00

16:00-17:30

16:00-18:00

15:30-17:30

17:30-19:30

16:30-18:30

15:45-17:45

17:15-19:15

17:00-19:00

15:30-17:30

17:15-19:15

06:30-08:00

16:00-18:00

19:15-21:30

15:30-17:30

19:30-21:30

17:30-19:30

19:15-21:30

06:30-08:00

18:00-20:00

19:15-21:30

17:30-19:30

19:30-21:30

17:30-19:30

19:15-21:30

06:30-08:00

18:00-20:00