Ungdom

.

TURN FOR UNGDOM 8. KLASSE OG OPPOVER, gutter og jenter

Et nytt treningskonsept som har fokus på det sosiale og samhold. Treningene vil inneholde basistrening, styrke og grunnleggende turnelementer. Dette tilbudet skal kunne tilpasses andre idretter som en tilleggstrening.  Konseptet skal gi ungdom nye utfordringer og målsetninger og sikre at vi beholder ungdommene lengre i idretten.

.

.

AKROBATIKK UNGDOM FRA 8. KLASSE OG OPPOVER, gutter og jenter

Dette partiet er åpent og passer for alle som ønsker å drive med akrobatikk med innslag av turnelementer og koreografi. Akrobatikk er et parti hvor det jobbes med generelle turnprinsipper. Fleksibilitet, styrke og koordinasjon er eksempler på dette. Det jobbes for det meste i par eller grupper, og samarbeid er en viktig nøkkel i denne treningen.  

Akrobatikk utvikler de motoriske evnene, og er et fint supplement til annen trening.