Venteliste

Vi opplever stor pågang, noe vi synes er gledelig, men det medfører at det på enkelte partier er venteliste og vi jobber med å øke kapasiteten på disse partiene.
Vi tar løpende kontakt med de som står på venteliste dersom vi får ledig kapasitet.
Vi oppgir ikke hvilket nummer den enkelte er på ventelisten.

Ventelisteplassen beholdes helt til den sies opp og man betaler ikke medlemskontingent når man står på venteliste.