Visjon og Verdier

Visjon:

Sola Turn – en arena for vennskap, utvikling og idrettsglede

.

Verdiene til Sola Turn:

  • Modig
  • Inkluderende
  • Mestring
  • Entusiastisk